Koupě, resp. prodej s.r.o. je jedna z cest, jak začít podnikat. Je to mnohdy cesta rychlejší, než založení firmy od nuly – koupí firmy je zajištěné podnikání s již založenou firmou, která má IČ, sídlo a je ready na zápis změn do obchodního rejstříku – jmenování nového jednatele, a převod obchodního podílu.

Prodej nového s.r.o. se často nazývá jako tzv. ready-made firma – firma, která dosud nepodnikala, nevyvíjela žádnou činnost, a je založena prodejcem jen za účelem prodeje klientovi. Taková firma má obvykle ve smlouvě i garanci bezdlužnosti a skutečnosti, že nikdy nevykonávala žádnou činnost. Výhodou je též vyšší splacený základní kapitál.

Začínající podnikatel musí při zakládání firmy vyřídit řadu dokumentů. U zakládání s.r.o. je jich minimálně dvacet jedna, což obnáší zhruba 14 návštěv úřadů. Stále více lidí raději šetří čas a svou firmu nechává založit na klíč.

Podle průzkumu zpracovaného firmou Společnosti Online si každý 14. podnikatel loni nechal své podnikání založit specializovanou firmou. Dle údajů Hospodářské komory ČR se podnikání týká 200 zákonů a 300 podzákonných právních předpisů. „V rámci založení firmy je potřeba vyplnit v požadovaných dokumentech více než 600 údajů. Stačí přitom udělat jedinou chybu ve vyplňování a úředník je pak nucen dokument vrátit zpět jako nevyhovující a termín pro zapsání společnosti se výrazně prodlužuje. Málokterý začínající podnikatel zvládne založit firmu bez odborné pomoci,“ uvádí Petr Mála, ředitel Společnosti Online.

Začínajícího podnikatele čeká na úvod zatěžkávací zkouška v podobě maratonu po úřadech. Které je tedy nutné při zakládání firmy navštívit?

živnostenský úřad
katastrální úřad
finanční úřad
obchodní rejstřík
rejstřík trestů
notář
zdravotní pojišťovna
Česká správa sociálního zabezpečení
banka

Pokud se jedná například o založení formy s.r.o. s jedním jednatelem a jednou koncesí, je nutné vyřídit některé listiny a žádosti:

Společenská smlouva / zakladatelská listina

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku, který s sebou přináší povinnosti předložit:

formulář ohlášení živnosti
originál společenské smlouvy / zakladatelské listiny
doklad o zaplacení správního poplatku
čestné prohlášení odpovědného zástupce
doklady o odborné způsobilosti
doklady potvrzující praxi v oboru
výpis z katastru nemovitostí / listina vlastnictví
souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti
výpis z obchodního rejstříku společnosti

Návrh na zápis do Obchodního rejstříku, k němuž se dokládá:

návrh na zápis do OR
prohlášení správce vkladů
souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti
společenská smlouva / zakladatelská listina
doklad z banky o založení bankovního účtu a vložení vkladů, potvrzení o složení vkladů
výpis z živnostenského rejstříku
výpis z rejstříku trestů
čestné prohlášení jednatelů, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, že splňují provozování živnosti, že splňují podmínky podle paragrafu 38I OZ
souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti
podpisový vzor jednatele

Ohlašovací povinnost musí podnikatel respektovat vůči těmto institucím:

správce daně
zdravotní pojišťovna
správa sociálního a zdravotního zabezpečení

Finanční úřad je nutné navštívit dokumenty:

přihláška k registraci právnické osoby na FÚ
výpis z obchodního rejstříku
potvrzení od banky o založení podnikatelského účtu

Díky tomu, že podnikatelé si často svého času velmi cení, společnosti specializující se na zakládání firem tak poslední dobou registrují až 50% nárůst poptávky.

Živnostenský list

Živnostenský list, tedy papírový doklad o naší živnosti, dnes již nedostaneme. Na živnostenském úřadě získáváme živnostenské oprávnění, a pokud je potřebujeme někde doložit, vytiskneme si výpis ze živnostenského rejstříku.

Založení živnosti

Většinu živností stačí jen ohlásit na kterýkoliv živnostenský úřad. Doložíme, že splňujeme všeobecné podmínky a to většinou stačí, protože většina živností patří do volných živností. Pro získání živnosti patřící do živnosti vázané nebo živnosti řemeslné navíc doložíme požadovanou odbornou způsobilost, například vzdělání, praxi.

Když začínáme podnikat

Na živnostenském úřadě vyplníme Jednotný registrační formulář.

Když již podnikáme

Na živnostenském úřadě vyplníme formulář na ohlášení živnosti.

Odpovědný zástupce pro živnost

Nemáte-li potřebné vzdělání, praxi nebo odborné zkoušky pro vázanou nebo řemeslnou živnost, můžeme se pokusit najít člověka, který nám bude dělat odpovědného zástupce podle § 11 živnostenského zákona.

Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která bude odpovídat za „řádný provoz naší živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů“. Tato osoba musí se svým ustanovením do funkce souhlasit a musí být s námi ve smluvním vztahu (pracovněprávním nebo jiném). Musí se zúčastňovat provozování živnosti v „potřebném rozsahu“ (který ale není blíže definovaný). Definována je ale maximální výše pokuty, kterou může odpovědný zástupce dostat – 50 tisíc Kč. Ovšem při přímém porušení povinností garantovaných odpovědným zástupcem údajně nebývá postihován tento zástupce, ale přímo držitel živnostenského listu.

Změna údajů

Máme-li změnu svých údajů, nahlásíme to jen na živnostenském úřadě, ten je postoupí i na úřady sociální a zdravotní.

Řada zákazníků se na nás obrací s požadavkem na změny společnosti – změna sídla, změna názvu společnosti, změny prováděné notářským zápisem apod.

Nově proto nabízíme nejčastější změny jako službu, představujeme společenskásmlouva.cz.

Budu rád, pokud se na nás obrátíte a necháte si od nás zorganizovat valnou hromadu, zajistit změnu sídla, statutárů, společníků, připravit společenské smlouvy a další časté úkony, které jsme již řešili pro stovky zákazníků.

sell diamonds online

Občas nastane situace, kdy potřebujete podnikat rychle – i přes aktuální přímé zápisy notáři prostě živnost na počkání nevyřídíte, oběhat vše není možné často rychleji než během týdne. Ne každý notář je taky pružný a nachystaný provést zápis hned, jak dostane do ruky kompletní dokumenty od zakladatele.

Druhou věcí je nedůvěryhodnost společností s korunovým či nízkým kapitálem – ne každý však disponuje statisícovým základním kapitálem, aby nevypadal jako „nebonitní“ ještě než začne pořádně podnikat. I tento problém řeší ready-made s.r.o. – v našem případě za exkluzivní cenu předzaložené společnosti se splaceným základním kapitálem 200 000 Kč.

Konečná cena ready-made společnosti je tak jen o „drobné“ vyšší, než při založení s.r.o., se společností lze začít podnikat v podstatě ihned a výhodou je reprezentativně vypadající dvousettisícový kapitál, který pro „samozakladatele“ může být problematický, a již existující zápis v obchodním rejstříku.

Zákon o obchodních korporacích odboural částečně jeden z reliktů – základní kapitál 200 000 Kč u společností s ručením omezeným. Fakticky ho stejně společnosti neměly – šlo o složení víceméně administrativní – peníze se složily, banka vydala potvrzení, společnost se zapsala do obchodního rejstříku a peníze se „vybraly na pokladu“.

Kdo nedal dohromady 200 000 Kč, tak si koupil založenou readymade firmu, kde za něj operaci s vkladem-výběrem udělal někdo jiný – na skutečnosti, že společnost neměla „ani floka“ to nic neměnilo.

Tento relikt částečně vyřešili snížením (po vzoru např. UK) minimálního kapitálu na 1 Kč. Poněkud trapné je, že je nutné ho stále skládat – tedy banka musí kvůli 1 Kč otevřít účet, zakladatel na něj vložit korunu, banka vydat potvrzení, a to musí být přílohou k návrhu na zápis.

Současně nedošlo k omezení u a.s. ani SE (ty jsou upraveny evropskou legislativou), takže tam dále trvá ono fiktivní skládání kapitálu, co se ve firmě ohřeje pár dní, a kdo nemá 2mil., kupuje si „předzaloženou“ readymade a.s., základní kapitál neskládá a firma ho má nakonec účetně jen v pokladně.

Co by bylo rozumné? Např. komplet zrušit základní kapitál (resp. jeho skládání), skládat jej jen prohlášením, že společnost prostředky má, o žádnou jistotu pro případné věřitele aktuálně stejně nejde.

 

A pokud hledáte někoho na založení s.r.o., zkuste nás 🙂

Prvně na úvod, jak fungují insolvence nyní (v jednoduchosti): Dlužník mající více závazků na sebe podá insolvenční návrh, přičemž za dobu plnění oddlužení (5 let) musí uhradit nejméně 30% svých dluhů (toho, co věřitelé přihlásí, včetně příslušenství, a nepopře jim to insolvenční správce). Častá mediální prezentace „zaplatíte 30% dluhů“ je samozřejmě nesmysl – princip by měl být takový, že dlužník odvede vše nad nezabavitelnou částku po dobu pěti let – přičemž úhrn tohoto odvodu bude nejméně oněch 30%.

Přestože nepochybuji, že existují „poctiví dlužníci“, kterým ta insolvence vychází fakt tak tak, realita je již nyní u dost dlužníků podle mého někde úplně jinde:

Vezměme profil typického dlužníka, který jde do insolvence (stačí si vybrat pár lidí v monitoringu insolvenčního rejstříku): je to osoba (či manželé) mající více dluhů, řadu běžících exekucí, a to zpravidla několik let. Hlavním problémem ale je, že lidé mající obstavené účty (ať už si banka sama strhává na splátky svého úvěru, nebo obstavené exekučně), obstavenou mzdu, v tom zpravidla „umí chodit“, zvlášť pokud jde o lidi mající více exekucí po řadu let – což jsou většinou ti, co do insolvence jdou.

Umí chodit v tomto případě znamená dělám u kámoše na černo, případně dělám oficiálně za minimální mzdu a zbytek mám na ruku, celkem běžný je i „účet na kámoše“ (mámu/bráchu/partnera), takže těmto lidem není možno exekuovat dlouhodobě vůbec nic – nejsou to žádní sociálové, ale fungují „keš“, trvalý pobyt mají někde, kde dávno nebydlí (nebo i kde bydlí, exekutoři zpravidla k dlužníkům co mají mnoho exekucí prostě nejezdí), dalo by se říct že vypadli ze systému. A to jsou lidé, kteří do té insolvence nyní mohou pustit opravdu „přesně“ těch 30%. Což smyslem insolvencí jako takových podle mého od začátku vůbec nebylo – snaha měla být, že si dlužník sáhne na dno, dostane ze sebe maximum, a „odměnou“ za to dostane možnost být státem zbaven zbytku dluhů.

 

Novela, se kterou přichází ministerstvo spravedlnosti, je však, i když to samo popírá, ve skutečnosti pravou dluhovou amnestií – vize jsou tři úrovně – oddlužení 3 roky s úhradou minimálně 50%, oddlužení 5 let s úhradou minimálně 30%, a oddlužení na 7 let bez minimální úhrady. Tedy – teoreticky, když se dlužník bude snažit 7 let žít na hranici chudoby, tak se mu zbytek promine, i kdyby zaplatil např. pouhé procento. Věřte, že toto bude teprve bomba pro ty, kteří mají desítky exekucí po dobu 5+ let, dávno si zvykli žít „mimo systém“ a naprosto nepřipouští, že by jakékoli své dluhy někdy hradili – tedy i aktuální investice, kdy by se jim fakticky snížil příjem pro ně byla nepřijatelným zásahem. Takhle budou na čem jsou, nezmění se pro ně vůbec nic, a za 7 let je stát oddluží.

Takových lidí tu jsou statisíce – ministerstvo spravedlnosti říká, že na průměrného člověka s exekucí připadá 5,8 exekucí! To není množství, co člověk nabere za rok, pokud je „normální“, ani to není „někde jsem zapomněl zaplatit elektřinu“ – téměř 6 exekucí (navíc průměr) už je prostě dlouhodobé kašlání na své povinnosti – sice se neumím vcítit do uvažování dlužníka, ale hádám, že když máte třetí či další exekuci, jestli jsou čtyři nebo osm je už vám tak nějak jedno. Osobně znám pár lidí, o kterých vím, že mají 10+ exekucí, a fakt si z toho nic nedělají – dávno žijí tak, aby na ně systém nemohl. Myslím že dost z nich se půjde ráda takto „oddlužit“, zvlášť když je to nebude stát skoro nic.

 

Bohužel si politická reprezentace neuvědomuje pravý problém těchto „předlužených“ lidí, kteří jsou „mimo systém“ – je to totiž mimořádně škodlivé pro celou společnost. Ti lidé totiž poměrně ztratili zábrany „nezaplatit“ – jestli máte 10 nebo 20 exekucí je vám jedno, takže někde nezaplatit není nijak velký problém. Vážně byste si s patnácti exekucemi na krku kupovali lístek do tramvaje? Proboha proč? Jestli patnáct nebo šestnáct je už fakt jedno. Je to situace, asi jako kdyby se očekávalo od třicátníka s rakovinou, že si zřídí důchodové připojištění.

Ministerstvo spravedlnosti v tiskovce nedávno zmínilo tři novely exekučního řádu.

Zatímco vedení všech exekucí dlužníka jediným exekutorem lze kvitovat jako dobrý nápad, který měl přijít dávno (je nesmysl, aby tytéž úkony dělalo xx různých exekutorských úřadů současně).
I u tohoto dobrého nápadu je však otázkou metodika přidělování do úřadů, které mají poměrně odlišné kapacitní možnosti – zatímco tu existuje řada úřadů o pěti lidech, existují tu i exekutorské fabriky (dříve Vrána, nyní Jícha, Podkonický, apod.), kteří mají desítky, i stovky zaměstnanců – což si, na rozdíl od MS, nemyslím, že je špatně – prostě mají skutečně celorepublikovou působnost, což jim zákon umožňuje, a tak širší spektrum zákazníků – věřitelů. Ti koneckonců, v případě těch institucionálních, také nebudou jásat, protože místo komunikace s jedním-několika málo úřady nyní, budou komunikovat v krajním případě s většími desítkami úřadů.

Další dvě změny prezentované jako „klíčové“ jsou ale hlavně klíčem k peklu.

 

Předně je zcela nesmyslné zastavení exekuce po dvou letech neúspěšnosti – sama exekuce prochází životním cyklem, kdy vysoké náklady jsou zejména v její počáteční části – jak administrativní (komunikace exekutora s věřitelem, exekučním soudem, lustrace dlužník apod.), tak samostatné provádění exekuce (od součinnosti bank, po eventuální mobiliární exekuci, dražeb majetku apod.), po dvou letech exekuce existuje spíše evidenčně a neznám exekutora, co by se po dvou letech, kdy není vymoženo, aktivně snažil dlužníka fyzicky hledat apod.

Naopak ale i po dvou letech kdy věřitel dosud ostrouhal může dojít ke změně majetkových poměrů dlužníka a místo exekutora by měl – podstatně komplikovaněji a za další náklady, toto hlídat spíše věřitel. Řeč je zejména o majetku nabytým z dědictví, výhrách, ale i získání práce dlužníkem po delší době. Nejistota tu ale vzniká také pro dlužníka: ten může fiktivně nabýt dojmu, že „je čistý“, protože žádné exekuce nemá, a mezi tím věřitel vyčkává doslova jak had a může zahájit novou exekuci.

bez-nazvu

Poslední tvrzení stran „spravedlivých exekucí“ v podobě motivace věřitelů, aby zvažovali, zda má, vzhledem k majetkovým poměrům dlužníka, vůbec smysl exekuční návrh podávat (to fakt říká Ministerstvo spravedlnosti!) je pak už ultimátní kravinou: Na jednu stranu zastavíme exekuce po dvou letech neúspěchu, na druhou stranu řekneme věřiteli, aby zvažoval, jestli má vůbec exekuční návrh podávat – podle čeho to bude zvažovat?

Teď jde majetkovou situaci dlužníka (resp. vůbec smysluplnost žaloby) alespoň zhruba poznat podle počtu na něj vedených exekucí (taková lustrace je samozřejmě zpoplatněna 60Kč+DPH za každý dotaz u exekutorské komory – přičemž dotazem se myslí jak seznam exekucí bez částek, tak každá jednotlivá exekuce (částka)) – osobně tedy např. před žalobou provádím lustraci jen na počet exekucí, a jen, pokud je třeba jedna, se dívám na částku – ani to není až tak vypovídající, pokud má někdo dva roky exekuci kvůli dluhu 6 tisíc, žalovat ho nemá často smysl ani když je „skoro čistý“.

 

Jak myslí MS, že to věřitel pozná, když ty exekuce se po dvou letech zastaví? Už jen samotný akt podání žaloby věřitelem svědčí o tom, že dlužník na úhradu pravděpodobně nemá – jinak by ji asi prostě provedl. Myslím, že těch dlužníků, co by neplatili úvěr „protože se jim prostě nechce, i když na to mají“ a čekali, než jim to strhne exekutor, až tak moc fakt nebude.

Věřitel nemůže vstoupit dlužníkovi domů, nemůže koukat do registru vozidel, nemůže vidět jestli má účty a případně co na nich, zjistit, jestli jsou proti němu aktuálně vedené žaloby lze spíš kvůli liknavosti pracovníků infocenter soudů, kteří zpravidla po telefonu ochotně kouknou podle jména a data narození, jak říkají „jestli nám projde evidencí“ (ale dělejte to jako úvěrová firma se stovkami-tisíci dlužníků). Vrchol zvážení majetkových poměrů je lustrace katastru nemovitosti (opět samozřejmě placená) a rejstříku exekucí. Pokud nemá exekuci ani barák, fakt nevím, podle čeho bych měl jako věřitel dál poznat, jestli má nebo nemá smysl vést exekuci.