Živnostenský list

Živnostenský list, tedy papírový doklad o naší živnosti, dnes již nedostaneme. Na živnostenském úřadě získáváme živnostenské oprávnění, a pokud je potřebujeme někde doložit, vytiskneme si výpis ze živnostenského rejstříku.

Založení živnosti

Většinu živností stačí jen ohlásit na kterýkoliv živnostenský úřad. Doložíme, že splňujeme všeobecné podmínky a to většinou stačí, protože většina živností patří do volných živností. Pro získání živnosti patřící do živnosti vázané nebo živnosti řemeslné navíc doložíme požadovanou odbornou způsobilost, například vzdělání, praxi.

Když začínáme podnikat

Na živnostenském úřadě vyplníme Jednotný registrační formulář.

Když již podnikáme

Na živnostenském úřadě vyplníme formulář na ohlášení živnosti.

Odpovědný zástupce pro živnost

Nemáte-li potřebné vzdělání, praxi nebo odborné zkoušky pro vázanou nebo řemeslnou živnost, můžeme se pokusit najít člověka, který nám bude dělat odpovědného zástupce podle § 11 živnostenského zákona.

Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která bude odpovídat za „řádný provoz naší živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů“. Tato osoba musí se svým ustanovením do funkce souhlasit a musí být s námi ve smluvním vztahu (pracovněprávním nebo jiném). Musí se zúčastňovat provozování živnosti v „potřebném rozsahu“ (který ale není blíže definovaný). Definována je ale maximální výše pokuty, kterou může odpovědný zástupce dostat – 50 tisíc Kč. Ovšem při přímém porušení povinností garantovaných odpovědným zástupcem údajně nebývá postihován tento zástupce, ale přímo držitel živnostenského listu.

Změna údajů

Máme-li změnu svých údajů, nahlásíme to jen na živnostenském úřadě, ten je postoupí i na úřady sociální a zdravotní.