O autorovi a cíli tohoto blogu

O právo se zajímám již od od dob, co jsem dostal občanku, a postupem času mě k sobě přitahuje čím dál víc.

Zajímám se o komplikované kauzy především v oblastech insolvenčního, exekučního práva, správní právo (zejména dopravní přestupky), „profesně“ se pak věnuji hlavně právu obchodnímu ve spolupráci s několika renomovanými advokáty.

V minulosti jsem se věnoval též rodinnému právu (mj. ve spolupráci s Diakonií Českobratrské církve evangelické jako dobrovolník), sepsal větší desítky návrhů na svěření do péče, rozvodů manželství a souvisejících a zodpověděl stovky dotazů – problematice se však věnuji již jen omezeně, neboť jde o oblast práva, kterou jsem nikdy nepovažoval za příliš zajímavou, zato velmi psychicky náročnou.

Mimo právo se věnuji své práci v oblasti IT, studiu VŠ a naší velké rodině.

 

Cílem tohoto blogu není suplovat odborná periodika, nahrazovat specialisty v oboru, ale spíše publikovat vlastní aktuální postřehy, právní názory, reporty z kauz, které sleduji, či osobní zkušenosti, které jsem v minulosti sdílel především na facebooku – tam sice bylo „garantované publikum“ pro příspěvky aktuální, ale žádné pro příspěvky historické (které jsou převážně nedohledatelné), a tak jsem se rozhodl po letech obnovit blog a přispívat zde.