Začínající podnikatel musí při zakládání firmy vyřídit řadu dokumentů. U zakládání s.r.o. je jich minimálně dvacet jedna, což obnáší zhruba 14 návštěv úřadů. Stále více lidí raději šetří čas a svou firmu nechává založit na klíč.

Podle průzkumu zpracovaného firmou Společnosti Online si každý 14. podnikatel loni nechal své podnikání založit specializovanou firmou. Dle údajů Hospodářské komory ČR se podnikání týká 200 zákonů a 300 podzákonných právních předpisů. „V rámci založení firmy je potřeba vyplnit v požadovaných dokumentech více než 600 údajů. Stačí přitom udělat jedinou chybu ve vyplňování a úředník je pak nucen dokument vrátit zpět jako nevyhovující a termín pro zapsání společnosti se výrazně prodlužuje. Málokterý začínající podnikatel zvládne založit firmu bez odborné pomoci,“ uvádí Petr Mála, ředitel Společnosti Online.

Začínajícího podnikatele čeká na úvod zatěžkávací zkouška v podobě maratonu po úřadech. Které je tedy nutné při zakládání firmy navštívit?

živnostenský úřad
katastrální úřad
finanční úřad
obchodní rejstřík
rejstřík trestů
notář
zdravotní pojišťovna
Česká správa sociálního zabezpečení
banka

Pokud se jedná například o založení formy s.r.o. s jedním jednatelem a jednou koncesí, je nutné vyřídit některé listiny a žádosti:

Společenská smlouva / zakladatelská listina

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku, který s sebou přináší povinnosti předložit:

formulář ohlášení živnosti
originál společenské smlouvy / zakladatelské listiny
doklad o zaplacení správního poplatku
čestné prohlášení odpovědného zástupce
doklady o odborné způsobilosti
doklady potvrzující praxi v oboru
výpis z katastru nemovitostí / listina vlastnictví
souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti
výpis z obchodního rejstříku společnosti

Návrh na zápis do Obchodního rejstříku, k němuž se dokládá:

návrh na zápis do OR
prohlášení správce vkladů
souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti
společenská smlouva / zakladatelská listina
doklad z banky o založení bankovního účtu a vložení vkladů, potvrzení o složení vkladů
výpis z živnostenského rejstříku
výpis z rejstříku trestů
čestné prohlášení jednatelů, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, že splňují provozování živnosti, že splňují podmínky podle paragrafu 38I OZ
souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti
podpisový vzor jednatele

Ohlašovací povinnost musí podnikatel respektovat vůči těmto institucím:

správce daně
zdravotní pojišťovna
správa sociálního a zdravotního zabezpečení

Finanční úřad je nutné navštívit dokumenty:

přihláška k registraci právnické osoby na FÚ
výpis z obchodního rejstříku
potvrzení od banky o založení podnikatelského účtu

Díky tomu, že podnikatelé si často svého času velmi cení, společnosti specializující se na zakládání firem tak poslední dobou registrují až 50% nárůst poptávky.

Občas nastane situace, kdy potřebujete podnikat rychle – i přes aktuální přímé zápisy notáři prostě živnost na počkání nevyřídíte, oběhat vše není možné často rychleji než během týdne. Ne každý notář je taky pružný a nachystaný provést zápis hned, jak dostane do ruky kompletní dokumenty od zakladatele.

Druhou věcí je nedůvěryhodnost společností s korunovým či nízkým kapitálem – ne každý však disponuje statisícovým základním kapitálem, aby nevypadal jako „nebonitní“ ještě než začne pořádně podnikat. I tento problém řeší ready-made s.r.o. – v našem případě za exkluzivní cenu předzaložené společnosti se splaceným základním kapitálem 200 000 Kč.

Konečná cena ready-made společnosti je tak jen o „drobné“ vyšší, než při založení s.r.o., se společností lze začít podnikat v podstatě ihned a výhodou je reprezentativně vypadající dvousettisícový kapitál, který pro „samozakladatele“ může být problematický, a již existující zápis v obchodním rejstříku.

Zákon o obchodních korporacích odboural částečně jeden z reliktů – základní kapitál 200 000 Kč u společností s ručením omezeným. Fakticky ho stejně společnosti neměly – šlo o složení víceméně administrativní – peníze se složily, banka vydala potvrzení, společnost se zapsala do obchodního rejstříku a peníze se „vybraly na pokladu“.

Kdo nedal dohromady 200 000 Kč, tak si koupil založenou readymade firmu, kde za něj operaci s vkladem-výběrem udělal někdo jiný – na skutečnosti, že společnost neměla „ani floka“ to nic neměnilo.

Tento relikt částečně vyřešili snížením (po vzoru např. UK) minimálního kapitálu na 1 Kč. Poněkud trapné je, že je nutné ho stále skládat – tedy banka musí kvůli 1 Kč otevřít účet, zakladatel na něj vložit korunu, banka vydat potvrzení, a to musí být přílohou k návrhu na zápis.

Současně nedošlo k omezení u a.s. ani SE (ty jsou upraveny evropskou legislativou), takže tam dále trvá ono fiktivní skládání kapitálu, co se ve firmě ohřeje pár dní, a kdo nemá 2mil., kupuje si „předzaloženou“ readymade a.s., základní kapitál neskládá a firma ho má nakonec účetně jen v pokladně.

Co by bylo rozumné? Např. komplet zrušit základní kapitál (resp. jeho skládání), skládat jej jen prohlášením, že společnost prostředky má, o žádnou jistotu pro případné věřitele aktuálně stejně nejde.

 

A pokud hledáte někoho na založení s.r.o., zkuste nás 🙂